Osasunerako eskubidea | Anesvad

Osasunerako eskubidea

 • FUNTSEZKO GIZA ESKUBIDEA

  Anesvaden helburu nagusia osasuna sustatu eta babestea da, Funtsezko Giza Eskubidea den heinean.

 • OSASUNIK EZA

  Osasunik eza pobreziaren kausa eta ondorioa da.

 • GIZA ESKUBIDE BESTERENEZINA

  Osasuna Giza Eskubide besterenezina da, eta horretan lagundu behar dugu garapenean aurrerantz egiteko.

AHAZTUEN DAUDEN PERTSONEN OSASUNERAKO ESKUBIDEAREN ALDE LAN EGITEN DUGU

Argazkia: Ana Palacios

Planeta honetan gehien pobretutako eta ahaztutako pertsonen Osasunerako Eskubidearekin konpromisoa duen erakunde bat gara. Gure esku-hartze eremuaren muina azalaren gaixotasunak dira, hala nola Buruli-ultzera, pian, legenarra edo filariasis linfatikoa. Osasunaren Munduko Erakundeak katalogatutako artatu gabeko 18 Ahaztutako Gaixotasun Tropikalen arteko 4k milioika pertsonari eragiten die mundu osoan. Gaixotasun horiek pobreziaren zirkulua elikatzen dute, haien arrazoia eta ondorioa dira, eta desparekotasunaren aurkako borroka ezinezko borroka bihurtzen dute. Elkarrekin batera agertzen dira higiene maila minimo batzuk eduki ahal izateko urik eskuratu ezin den eremuetan, non saneamendu txarra dagoen edo etxebizitza prekarioetan bizi diren, eta gaixotasuna ekartzen duten intsektuek arazo kronikoak sortzen dituzten.

Zifrek erantzunak exijitzen dituzte oraindik:

 • 1700 milioi pertsonek artatu gabeko gaixotasun tropikalen aurkako tratamendua behar dute 185 herrialdetan
 • 1800 milioi pertsonek ur kutsatua edaten dute eta 946 milioi pertsonek aire librean egiten dute kaka
 • 2,7 pertsonek baino gehiagok tratamendua eta zaintzak behar dituzte Buruli-ultzerarako edo legenarrerako.

Gaixotasun horiek bereziki haurrei eragiten diete eta beren garapen normala oztopatzen dute, beren adinari dagokion bizimodua edukitzea eragotziz. Denek giza sufrimendu handia eragiten dute; izan ere, ez badira garaiz tratatzen, desitxuratzeak eta anputazioak sortzen dituzte. Lesio horiek ikusgai geratzen dira bizitza osorako, eta estigma izugarri handia sortzen dute gaixotasun horiek pairatzen dituztenen artean. Gaixotasun horiek sortzen duten sufrimendua ikusezina da neurri handi batean. Gaixotasun horiek pairatzen dituzten pertsonen baldintza sozialen, kulturalen eta ekonomikoen ondorioz, ezin dute osasun-zentroetan sartu, tratamenduak eskuratu edo gaixorik daudela jakin ere.

AHAZTUTAKO GAIXOTASUN TROPIKALEN AURKA BORROKATZEN DUGU

Ahaztutako Gaixotasun Tropikalen

Argazkia: Ana Palacios

Baina osatu egin daitezke. Are gehiago, prebenitu egin daitezke. Anesvaden tokiko erakundeekin eta gobernuekin lan egiten dugu gaixotasun horiei elkarrekin aurre egiteko. Izan ere, geografikoki gainezartzen dira eta gizaki mailako ondorioak antzekoak izaten dira kasu askotan. Giza Eskubideetan oinarritutako ikuspegiarekin, osasun katearen kate-maila guztiak partaide eginez, inpaktu handiagoa lortu nahi dugu Lehen Mailako Osasun Arretarako Estrategia oinarritzat hartzen duen estrategia integral baten bitartez, komunitate osoaren osasun-maila hobetzeko xedez. Ez ditugu gaixotasunak ikuspuntu sanitario baten bidez lantzen bakarrik, alegia, diagnostikoaren, prebentzioaren, tratamenduaren eta errehabilitazioaren bidez; aitzitik, baliabideak modu bidezkoagoan eta parekatuagoan banatzeko konpromisoa hartzen dugu. Arriskuan dauden pertsonek edateko ura badute eta higiene eta saneamendu oneko praktika onen gaineko prestakuntza ematen bazaie, elikadura on batekin batera, gaixotasun horiek harrapatzeko aukera gutxiago izango dute. Eta gaixotzen badira, horiei aurre egiteko baliabide gehiago izango dute.

Argazkia: Ana Palacios

Gainera, gure proiektu guztietan zeharka sartzen ditugu generoaren, desgaitasunaren, kulturartekotasunaren eta ingurumen-jasangarritasunaren ikuspegiak, arreta berezia eskainiz osasunerako eskubidearekin dituzten loturei.

Gaixotasun mota horien aurkako borroka Osasun Sistemaren Estaldura Unibertsalarekin dugun konpromisoaren zati da, zeinaren helburua baita pertsona guztiek behar duten osasun-zerbitzuak jasotzen dituztela ziurtatzea, horiek ordaintzeko diru-eskasiarik jasan behar izan gabe.

Garapen Iraunkorreko helburuak, Anesvad eta Ahaztutako Gaixotasunak

Anesvaden Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) betetzen laguntzeko lan egiten dugu. 2030eko agendako 3. helburuak pertsona guztien osasuna eta ongizatea bermatu nahi du bizitzako etapa guztietan, eta helburu horren barruan Ahaztutako Gaixotasun Tropikalak sartzen dira, alegia, gure lanaren ardatz nagusia. GJHen helburua ez dira gaixotasun jakin batzuk; aitzitik, osasun-helburu zabal bat dute, eta Osasun Estaldura Unibertsala lortu nahi dute ikuspuntu global baten bidez, ez soilik herrialde bakoitzaren arabera.

2012an, Osasunaren Mundu Erakundearen arabera, 800 milioi pertsonak baino gehiagok eskuratu ahal izan zuten prebentziozko tratamendua gutxienez 18 gaixotasun horien arteko batentzat.

Osasunaren Mundu Erakundeak (OMEk) argitaratutako Munduko Osasun Estatistiken txostenak nabarmentzen du herrialde askotako politikak oraindik ere osasun estaldura unibertsala lortzetik oso urrun daudela osasun-zerbitzuen arloan. Afrikan, medikuen arreta jaso ahal izateko milioika pertsonek “osasun-gastu katastrofiko” modura ezagutzen diren gastuei egin behar diete aurre; izan ere, gastu horiek familiako ekonomiaren gastu osoaren % 25 baino gehiago izaten dira eta oraindik ere pobrezia handiagoa sortzen dute.

Argazkia: Ana Palacios

Anesvadek ahaztutako gaixotasunetarako Beninen, Ghanan edo Boli Kostan martxan jartzen dituen esku-hartzeek hainbat ekintza martxan jartzea eskatzen dute::

 • 1.

  Ura, higienea eta saneamendua

  Ura, higienea eta saneamendua funtsezkoak dira gutxieneko higiene-baldintzak eskuratzeko aukerarik gabe eta pobrezia larriko testuingurutan bizi diren pertsona baztertuenak eta pobreenak eraginpean hartzen dituzten ahaztutako gaixotasunak borrokatu eta prebenitzeko garaian. Komunitate horietan ez dituzte osasun-aukera asko eskuragarri, ez daude edateko ura duten iturriak, ez dakite zer den kanil bat ezta komun bat ere. Gainera, ur-iturriak eta komunak ipintzen ditugunean hezkuntzari garrantzi berezia ematen diogu, higiene-praktika onak irakatsi behar zaizkie eta ur garbia eta komunak erabiliz euren osasuna hobetzen dela erakutsi behar zaie.

 • 2.

  Prestakuntza

  Gure lanaren xede diren gaixotasunak kalteberatasun eta pobrezia handieneko testuinguruetan daude, osasun-langile gutxi dauden lekuetan. Horregatik, funtsezkoa da haiek motibatzeko eta gaixorik daudenei arretarik onena bermatzearren euren ezagutzak zabaltzeko lan egitea. Gure proiektu guztietan osasun-langileen prestakuntza gaineratzeaz gain osasun-katearen lehen kate-mailarena ere gaineratzen dugu, hau da, osasun-sustatzaileena. Komunitateetan bizi diren eta euren auzotarrei lagundu ahal izateko gutxieneko ezagutza batzuk jasotzen dituzten pertsonak dira. Gainera, komunitateetan egiten ditugun sentsibilizazio- eta informazio-jardueren bitartez gaixotasunen detekzio goiztiarra lantzen dugu, eta horrek gaixoengan duen inpaktua murrizten laguntzen du, lehenago tratatzeko aukera dutelako. Jarduera horiek guztiek osasun-sistemak indartu egiten dituzte. Modu horretan bakarrik bermatzen dugu esku-hartzeen jasangarritasuna eta lortzen dugu gure helburu nagusia: denboran iraungo duten benetako aldaketak egitea, lan egiten dugun herrialdeen bizi baldintzak hobetu daitezen.

 • 3.

  Tratamendua, zaintzak eta errehabilitazioa

  Behin gaixotasuna detektatu ondoren, pertsona guztiek tratamendu berdina jaso dezaten saiatzen gara, non dauden edo gaixotasunaren maila zein den kontuan izan gabe, pertsona guztiek eskubide berdinak dituztelako. Horregatik, tratamendu osoa bermatzen dugu, hots, ospitaleratzea behar izanez gero, sendagaien hornidura, elikadura edota eskola-laguntza haurren kasuan, gaixotasun horiek batez ere haurrak hartzen baitituzte eraginpean. Kasurik larrienen kudeaketa ere gure gain hartzen dugu, ebakuntza kirurgikoa eta errehabilitazioa behar dutenak eragindako gorputz-atalen mugikortasuna berreskuratzeko eta gaixotasun horiek uzten dituzten ondorio fisiko nahiz mentalak eta estigma murrizteko.

 • 4.

  Sendagaien eta ekipamenduen hornidura

  Anesvaden osasun-zentroak sendagaiez hornitzen laguntzen dugu, gaixorik dauden pertsona guztiek euren tratamendua jasotzen dutela bermatzeko. Buruli ultzera transmititzeko modua gaur egun ezezaguna den arren, aldi goiztiarrean dauden eraginpeko pertsonak sendatzea ahalbidetzen duen konbinazio antibiotiko bat dago. Legenarraren aurka borrokatzeko ere doako tratamendua dago 1995az geroztik, eta pianaren kasuan, duela gutxi egindako aurkikuntzen ondorioz eraginpeko pertsonak sendatu daitezke azitromizina-dosi bakar batekin, hau da, faringitisa eta antzeko gaixotasunak sendatzeko antibiotiko komun batekin.

 • 5.

  Ekintzailetza eta Gizarteratzea

  Gaixotasun horiek bereziki haurrei eragiten diete eta beren garapen normala oztopatzen dute, beren adinari dagokion bizimodua edukitzea eragotziz. Denek giza sufrimendu handia eragiten dute; izan ere, ez badira garaiz tratatzen, desitxuratzeak eta anputazioak sortzen dituzte. Lesio horiek ikusgai geratzen dira bizitza osorako, eta estigma izugarri handia sortzen dute gaixotasun horiek pairatzen dituztenen artean. Gaixotasun horiek sortzen duten sufrimendua ikusezina da neurri handi batean. Gaixotasun horiek pairatzen dituzten pertsonen baldintza sozialen, kulturalen eta ekonomikoen ondorioz, ezin dute osasun-zentroetan sartu, tratamenduak eskuratu edo gaixorik daudela jakin ere.

Bideoa

Buruli ultzeraren aurka borrokatzen dugu

Zuk zer egin dezakezu

Ahaztutako gaixotasunen aurkako borrokan lagundu nahi diguzu?

Lagundu nahi dut

AKREDITAZIOAK

 • Ongd
 • Diploma a la gestión avanzada