Datuak

*2021ko memoriatik ateratako datuak

Ez dira soilik portzentajeak, zenbaki bakoitzaren atzean gure kausa eta Afrikako osasun-sistemak indartzeko batzen duten pertsonak eta ekintzak daude, eta, horrela, milioika pertsonaren bizitza hobetzen da.

Prestakuntza

19,33% Prestakuntza osasun-arloko langileentzat, teknikarientzat eta komunitateetako laguntzaileentzat

Diagnostikoa

16,95% Kasuen diagnostikoa eta baieztapena: laborategientzako laguntza, erreaktiboak, probak, diagnostiko-kitak,…

Kudeaketa

15,74% Gastu operatiboak eta kudeaketako langileak

Ikerketa

11,2% Ebidentzien ikerketa eta ekoizpena, monitorizatzea eta ebaluazioa

Gobernantza

11,2% Gobernantza eta koordinazioa

Botikak

9,51% Botikak eta ekipamendu medikoa tratamendu, higiene eta desinfekziorako

Eraikuntza

8,5% Gobernantza eta koordinazioa

Detektatzea

7,57% Kasuak detektatzea eta zaintzea

Hau da gure aldaketaren teoria

Azaleko Gaixotasun Tropikal Arretagabeak jotako pertsona, familia eta komunitateek bizitza duina bizi ahal izatea da gure aldaketaren teoriak oinarri sendoak izatea eragiten duena. 2023-2026 ziklo estrategikorako gure apustua da

Aldaketa haiekin hasten da

Anesvad Fundazioan identifikatu dugu, nahi dugun aldaketa hori lortzeko, aurkezten dizkizugun 6 baldintza horiek landu behar ditugula.

Eraginpeko biztanleria
Larruazaleko Agerpenak dituzten Ahaztutako Gaixotasun Tropikalek eraginpean hartutako pertsonek, familiek eta komunitateek aktiboki parte hartzen dute gaixotasun horiei erantzuteko jarduneanu, arreta berezia eskainiz kaltebera egoera handienean dauden kolektiboei.
Ikusi ekarpenak
 • Haien garapen ekonomikoa bultzatzen dugu.
 • Haien gaitasunak indartzen ditugu.
 • Eraginpeko biztanleriaren bizi-esperientzian sakontzen dugu.
 • Protagonismoa ematen diogu eraginpeko biztanleriari.
Gizarte zibila
Gizarte zibila antolatuta dago eta ekintzak artikulatzen ditu beste eragile batzuekin –publikoak eta pribatuak–, eraginpeko biztanleriari protagonismoa emanez.
Ikusi ekarpenak
 • Emaile publiko eta pribatuak erakartzen ditugu.
 • Gizarte zibilaren erakundeak gehitzen ditugu.
 • Ipar globaleko gizarte zibilaren hezkuntza-ekintzak bultzatzen ditugu.
 • Haien gaitasunak indartzen ditugu.
Ezagutza
Eragileen arteko ezagutza sortzen eta partekatzen da Larruazaleko Agerpenak dituzten Ahaztutako Gaixotasun Tropikalek eraginpean hartutako pertsonen prebentzioa, diagnostikoa, tratamendua eta errehabilitazioa ahalbidetuz eta, horrela, osasunean kezkak eragiten dituzten mekanismoak hobeto ulertzea ere ahalbidetuz.
Ikusi ekarpenak
 • Ezagutza propioa sortzen dugu gure esperientziatik.
 • Prestakuntzan eta ezagutza-transferentzian laguntzen dugu.
 • Osasun globaleko agendan eragitea bilatzen dugu.
 • Eskuratutako ezagutza sozializatzen dugu.
 • Ezagutza-sorkuntza sustatzen dugu inplikatutako eragileen artean.

LAD-AGT

SAHARAZ HEGOALDEKO AFRIKAN

Larruazaleko Agerpenak dituzten Ahaztutako Gaixotasun Tropikalek (LAD-AGT) Saharaz hegoaldeko Afrikan eraginpean hartutako pertsona, familia eta komunitateek Osasunerako Giza Eskubidearen erabateko egikaritzapenaren bidez hobetzen dute beren ongizatea, gizonen eta emakumeen arteko baldintza- eta aukera-berdintasunean, eta bizimodu duina izatea ahalbidetzen dien garapena lortu dute gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren arloetan.

Gobernuak
Gobernuek beren gain hartzen dituzte Larruazaleko Agerpenak dituzten Ahaztutako Gaixotasun Tropikalekin lotutako jardunarekiko eta Osasunerako Giza Eskubidea erabat egikaritzearekiko gauzatzeko dauzkaten betebeharrak, baita emakumeen eskubideekiko dituztenak ere, gaixotasun horien ondoriozko diskriminazioa desagerraraztea ere bilatuz.
Ikusi ekarpenak
 • Eragin politikoaren bidez egiten ditugu akordioak.
 • Osasun Programa Nazionalen gaitasunak sendotzen ditugu.
 • Genero-zeharkakotasuna azpimarratzen dugu.
 • Emaitzetarako orientazioa indartzen dugu.
Sektore pribatuak
Osasunerako Giza Eskubidea betetzearekin lotutako Larruazaleko Agerpenak dituzten Ahaztutako Gaixotasun Tropikalei erantzuteko jardunera zuzendutako baliabideak mobilizatzen ditu sektore pribatuak.
Ikusi ekarpenak
 • Sektore pribatuko emaileak erakartzen ditugu.
 • Gizarte-ekintzailetako ekintzak sustatzen ditugu.
 • Sozialki Arduratsuak diren Inbertsioak bultzatzen ditugu.
 • Konpromisoa sustatzen dugu Ipar globaleko sektore pribatuan.
Aliantzak
Larruazaleko Agerpenak dituzten Ahaztutako Gaixotasun Tropikalei erantzuteko jardunean inplikatutako instituzio eta erakundeek aliantzak eta ekintza koordinatuak garatzen dituzte eraginpeko pertsonen edo inoiz eraginpean egon daitezkeenen bizitza hobetzen laguntzeko.
Ikusi ekarpenak
 • Eragile anitzeko komunikazio-ekintzak sustatzen ditugu.
 • Eragileen arteko ekintza koordinatua sustatzen dugu.
 • Baliabide finantzarioen eta ez-finantzarioen mobilizazioa artikulatzen dugu.
 • Aliantzak sustatzen ditugu komunikabideekin.
01 Estatutuak

Anesvad Espainiako legediaren arabera eratutako fundazio pribatua da. Beraz, legearen ikuspegitik, interes orokorreko helburu bat gauzatzeko sortutako pertsona juridikoa da, eta ondare bati eragiten dio. Anesvad Kultura eta Kirol Ministerioaren mendeko Estatuko Lehia Fundazioen Babesletzaren mende dago.ikusi estatutoak

02 Kode etikoa

Etika eta Jokabide Kodeak Anesvad taldeak honako hauekin jardutean errespetatu beharreko portaera etikoa ezartzen du: kalteberatasun-egoeran dauden pertsonak eta komunitateak, enplegatuak eta boluntarioa, erakunde aliatuak eta kanpoko laguntzaileak, emaileak, erakunde publikoak eta pribatuak, hornitzaileak eta gizartea, oro har, Espainian nahiz Anesvadek bere jarduera garatzen duen edozein herrialde eta lurraldetan.

Kanal honen helburua da edozein pertsonak edo erakundek salatu eta/edo jakinarazi ahal izatea gure erakundean enplegatuta, ordezkatuta edo nolabait parte hartzen duen edozein pertsonaren jokabide irregular, ez oso etiko edo desegoki.

03 Gobernu onaren kodea

Dokumentu hau Fundazioen Espainiako Elkarteak Gobernu Onaren eta Kudeaketako Jardunbide Egokien inguruan proposatzen dituen Printzipioetan oinarritzen da. Gure Patronatuak garatu du, eta helburua da gobernu ona erregulatzea eta kudeaketako jardunbide egokiak bultzatzea, gardentasun handiagorekin jokatzen laguntzeko, era horretan, gizartearekiko eta interes-taldeekiko komunikazio hobea sustatuz.

04 Sektore pribatuarekin lankidetzan aritzeko Kode Etikoa

Kode honetan, enpresa-sektoreak bete beharreko irizpide batzuk ezartzen dira, iraunkorrak eta sozialki arduratsuak direla frogatzen duten erakundeekiko lankidetza errazteko.

05 Interes-gatazkaren gaineko politika

Interes-gatazkak kudeatzeko politika aplikatzen dugu, Patronatuko eta Koordinazio Taldeko kide edo fundaziokoa den edozein pertsonaren interes pertsonalek, profesionalek eta/edo politikoek erakundean egiten duten lana ez eragozteko helburuarekin, eta erakundearen kalterako onura pertsonal, profesional edo politikorik ez dagoela ziurtatzearren.

06 Kudeaketa Aurreratua

Gure kudeaketa, esku-hartzeak eta egiten duguna komunikatzeko modua hobetzen laguntzen diguten jardunbide egokiak, ereduak eta metodologiak txertatzen ditugu etengabe.

Eusko Jaurlaritzak Euskadiko erakundeen kudeaketa indartzeko eta hobetzeko sustatutako Euskalit – Bikaintasunerako Euskal Fundazioaren bazkide gara. Gainera, gure taldeko hainbat pertsona kudeaketa-sistemen ebaluatze-lanetan aritzen dira, Euskalitek bere Ebaluazio Taldearen bidez bultzatzen duen Kudeaketa Aurreratuko Ereduaren eta EFQM Europako Bikaintasunaren Ereduaren arabera.

Gure lana hobetzen lagundu nahi badiguzu, zure kontsultak, iradokizunak eta, nola ez, zure erreklamazioak egin ditzakezu 94 441 80 08 telefonora deituta edo jarraian agertzen den inprimakiaren bidez, inprimaki hori calidad@anesvad.org helbide elektronikora edo posta arruntez bidalita.

Anesvad Fundazioarentzat oso garrantzitsua da zure iritzia eta kezkak zeintzuk diren jakitea, hausnartzen eta hobetzen lagunduko baitigute.

08 Soldata-taulak

Gure fundazioa ondo gobernatzeko mekanismoak ditugu, zintzotasunez eta partekaturiko erantzukizunarekin.

Soldata taulen dokumentua

Anesvad Fundazioaren 2021ko Memoria

Memoria deskargatu
Memoria 2021
Memoria 2021

Inork begiratzen ez duen tokian gaude

Pertsona ahulenei laguntzen diegu, beste inork artatzen ez dituen gaixotasunak ikertuz.

Gure helburua ezagutu